Đăng ký, gia hạn chữ ký số Vina tại Huyện Hưng Hà

Đăng ký, gia hạn chữ ký số Vina tại Huyện Hưng Hà, Thái Bình

DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHO DOANH NGHIỆP TẠI Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Bảng giá chữ ký số Vina cho Doanh nghiệp tại Huyện Hưng Hà, Thái Bình

Bảng giá chữ ký số VINA CA Khuyến mãi

  1. Gia hạn chứng thư số – với khách hàng đang dùng Chữ ký số VINA-CA
Khách hàng đăng ký Chữ Ký Số Vina
STT Nội dung Giá cước và thời gian sử dụng
1 năm 2 năm 3 năm
1 Giá chứng thư số 1,625,455 2,403,636    2,717,272
Giá thiết bị USB token    450.000    450.000 Miễn phí
VAT 10%    162,545     240,364     271,728