HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số là một tập con của chữ ký điện tử. Có thể dùng định nghĩa về chữ ký điện tử cho chữ ký số: Chữ ký điện tử là thông tin đi kèm theo dữ liệu nhằm mục đích xác định người chủ của dữ liệu đó. Cũng có thể sử dụng định nghĩa rộng hơn, bao hàm cả mã nhận thực, hàm băm và các thiết bị bút điện tử. CÔNG TY CHÚNG TÔI GỬI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG HỒ SƠ THIẾT YẾU KHI ĐĂNG KÝ 1 CHỮ KÝ SỐ CHO DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN, CÁ NHÂN THUỘC DOANH NGHIỆP, CHỮ KÝ SỐ NỘI BỘ,…

Căn cứ Điều 23 và khoản 3 Điều 25 Nghị định 130/2018/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông có kế hoạch thanh tra hồ sơ đơn vị sử dụng Chữ ký số công cộng. Để phục vụ công tác thanh tra, CÔNG TY CHÚNG TÔI đề nghị đơn vị cung cấp hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng Chữ ký số gửi về CÔNG TY CHÚNG TÔI ngay sau khi nhận được thông báo.

NHÀ MẠNG VIN-RA

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số VIN-RA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Giaydangky_doanhnghiep

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Giayxacnhan_doanhnghiep

NHÀ MẠNG EFY-CA

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EFY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MS.1.1.EFY-CA.Giay dang ky cap CTS (To chuc)

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MS.1.2.EFY-CA.Giay xac nhan thong tin KH (To chuc)

NHÀ MẠNG EASY-CA

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số EASY-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Phiếu đăng kí easy

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Giáy xác nhận thông tin EasyCA

NHÀ MẠNG FPT-CA

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số FPT-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) 1. PHIEU DANG KY

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) Giayxacnhan-thaythe-BBBG

NHÀ MẠNG NC-CA

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số NC-CA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) PHIẾU ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN TTKH

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) XÁC NHẬN TTKH

NHÀ MẠNG NEW-CA

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số NEWCA (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) FCA_DK01_TCDN

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

NHÀ MẠNG NEW-TEL

–        01 bản giấy đăng ký cấp chứng thư số NEWTEL (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MB01 – PYC

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

–        01 bản Giấy xác nhận thông tin khách hàng (người đại diện pháp luật ký đóng dấu) MB02 – Xac nhan thong tin

NHÀ MẠNG VIETTEL-CA

–        01 bản sao công chứng giấy Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập

–        01 bản sao công chứng CMND/ hộ chiếu của người đại diện pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI EFY

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ MỚI BHXH

HỢP ĐỒNG ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỢP ĐỒNG GIA HẠN BHXH

HỔ TRỢ SAU KHI ĐĂNG KÝ

  • Thủ Tục Bàn Giao, Cài Đặt Hỗ Trợ Tất Thủ Tục Thuế Bàn Đầu

  • Sau đó sẽ có người gửi bàn giao trực tiếp xuống đơn vị, khi đơn vị nhận đầy đủ thiết bị hợp đồng giấy tờ hóa đơn mới thanh toán phí sau

  • Giúp đơn vị liên kết ngân hàng và nộp tiền thuế môn bài đầu tiên online…. 

  • Bảo Hành Trọn Đời, Hỗ Trợ Xuyên Suốt Thơi Gian Sử Dụng Qua teamviewer hoặc ultraviewer tải về

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Sau Khi Chữ Ký Số được đăng ký thiết bị hợp đồng giấy tờ, hóa đơn bàn giao đầy đủ xong tất cả hoặc cài đặt thì mới thanh toán khoản phí. Không yêu cầu đơn vị đóng phải đóng phí trước hay chuyển khoản

Địa chỉ nhận hồ sơ:

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ VINA

ĐỊA CHỈ: 118/127A/31 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

SDT: 0845000078