Hướng dẫn nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VINA hướng dẫn Doanh nghiệp nộp Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính 2017
– Sau khi đã nộp xong Báo Cáo Tài Chính bằng file XML trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn. Các bạn chọn mục “Tra Cứu “ > Chọn loại tờ khai, chọn “Báo Cáo Tài Chính” > Tra Cứu


+ Tiếp theo chọn Gửi Phụ Lục > Chọn Tệp Phụ Lục > ký và gửi tờ khai bình thường.

+ Như vậy là đã nộp xong Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính lên cơ quan thuế./.
* Lưu ý:
Lỗi Đang tải thư viện, xin vui lòng thực hiện chức năng sau ít phút

Đây là lỗi Java, Anh/Chị làm như Video hướng dẫn chi tiết theo link dưới nhé.

HƯỚNG ĐẪN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ VINA-CA.VN( TOKEN)
https://youtu.be/pnh79TUmRVA

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ VINA  Chúc anh/chị thành công.