Lỗi Thông tin đã cập nhật trước đó, không thể cập nhật lại

khi Anh  Chi  vừa thay đổi chữ ký số, hay chữ ký số bị lỗi  hoặc gập sự cố gì  nên anh chị thay token mới

và khi câp nhật tài khoản quản trị trong vnaccs thi báo lỗi

Thông tin đã cập nhật trước đó, không thể cập nhật lại.

 

làm theo hướng dẫn bên hải quan

Tài khoản VNACCS và chữ ký số (CKS) là những thông tin bảo mật liên quan trực tiếp đến Doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải tự bảo quản và chịu trách nhiệm.

Do đó với những trường hợp muốn được reset mật khẩu tài khoản quản trị hệ thống đăng ký người sử dụng VNACCS.  Để đảm bảo quyền lợi và tính bảo mật cho Doanh nghiệp, đề nghị Doanh nghiệp thực hiện theo một trong hai cách sau:

– Gửi công văn, hồ sơ qua đường bưu điện tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

– Trực tiếp mang hồ sơ tới Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT Hải quan – Tổng cục Hải quan – Lô E3 Dương Đình Nghệ – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội

* Thông tin hồ sơ bao gồm:
– Công văn đề nghị cấp mật khẩu mới (có đóng dấu xác nhận của lãnh đạo công ty)
– Giấy phép đăng ký kinh doanh bản sao công chứng (TCHQ lưu 1 bản)
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản sao công chứng nếu giấy phép ĐKKD ko có mã số thuế (TCHQ lưu 1 bản)
– Chứng minh thư nhân dân của người đại diện pháp luật doanh nghiệp bản pho tô công chứng (TCHQ lưu 1 bản)
– Giấy giới thiệu (trong trường hợp trực tiếp mang hồ sơ tới TCHQ)
* Dn lưu ý nếu gửi theo đường công văn cần cung cấp đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để chúng tôi có căn cứ gửi phản hồi.

 

Công Ty Cổ Phần Chữ Ký Số Vina chúc các Anh/Chị Thành Công ./.