cách gỡ cài đặt phần mềm chữ ký số vina như thế nào

Phần mềm Chữ ký số vina rất nhẹ nên không ảnh hưởng tới dung lượng máy tính. Tuy nhiên nếu bạn muốn gỡ phần mềm , chỉ cần vào Start -> Control Panel -> Add or remove programs và chọn  chữ ký số vina hoặc phần mềm java,teamviewer, ultraviewer, htkk…. để gỡ phần mềm  sau đó restart

 

 

 

 

Công Ty Cổ Phần Chữ Ký Số Vina Chúc Anh Chị Thành Công